BioCentrum WABIO

 

WYSOKOWYDAJNE BIOENERGETYCZNE CENTRUM PRZEMYSŁOWO-ROLNICZE

do

komplesowego rozwiązania problematyki przetwarzania biomasy odpadowej i odnawialnej na energię elektryczną i cieplną oraz produkty zbywalne